Wij

CPO Vereniging Naerdinksveld gaat bouwen op bouwveld 5.1 op Anna's Hoeve in Hilversum.

Anna's Hoeve

te Hilversum

9 woningen

9 huishoudens

2779 m2

oppervlakte

lente 2019

verwachte oplevering

Vereniging

CPO Vereniging Naerdinksveld is opgericht met als doel om in collectief verband woningen te realiseren op bouwveld 5.1 van Anna's Hoeve.


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw project. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.

De belangrijkste kenmerken van CPO zijn:

 • Er is geen projectontwikkelaar met winstoogmerk
 • Veel invloed op het eindresultaat
 • Direct een band met uw nieuwe buren
 • Alle leden dragen actief bij aan de werkzaamheden

Meer informatie over CPO

Vereniging Naerdinksveld

Toekomstige bewoners zijn lid van een bij de KvK ingeschreven Vereniging met statuten, een Huishoudelijk Reglement en betalen contributie en ontwikkelkosten. Leden beslissen collectief over alle te nemen stappen in het Project Ontwikkel traject tijdens Algemene Leden Vergaderingen die gemiddeld 1 maal per week gehouden worden.

De belangrijkste uitgangspunten van de vereniging zijn:

 • Wij streven er naar om zeer kostenefficiënt te bouwen
 • Eenheid van stijl (vanuit esthetisch oogpunt en collectieve kostenbesparing)
 • Bouwen volgens de bouwnorm, extra energiebesparende maatregelen zijn optioneel
 • Maximalisatie van de eigen kavelgrootte door beperkte gemeenschappelijke ruimte
 • Autoluw gebied, zo min mogelijk parkeerplekken binnen het gebied
 • Moderne bouwstijl, ruimtelijke en lichte woningen

Lokatie

Bouwveld 5.1 met een oppervlakte 2779 m2 in de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve in mediastad Hilversum.

Collectief

Bij CPO zijn de toekomstige bewoners gezamelijk opdrachtgever en is er geen projectonwikkelaar betrokken.

Woningen

Modern, ruimtelijke & licht. 9 woningen;
4 twee-onder-1-kap, 2 hoekwoningen en 3 tussenwoningen.

Project

In dit project worden in totaal 9 woningen geraliseerd in Anna's Hoeve te Hilversum, de nieuwste woonwijk van de mediastad.
Om de doelstellingen van de vereniging te realiseren is architectenbureau RuimteCollectief ingeschakeld om binnen bovengenoemde kaders een beeld- & kwaliteitsplan op te stellen.


Lokatie

Anna's Hoeve ligt aan de rand van Hilversum Oost, tegen prachtige natuurgebieden aan en wordt de nieuwste wijk van de mediastad.

 • De wijk krijgt een parkachtige uitstraling
 • Gelegen naast bijzondere natuurgebieden Anna`s Hoeve en het Laarder Wasmeer
 • Prachtig ingerichte groenstrook rondom de kavels
 • Op fietsafstand van het centrum
 • Veel speel- en sportmogelijkheden
 • Vlakbij uitvalswegen ben je in twintig minuten in Amsterdam en in een kwartier in Utrecht

Meer informatie over Anna's Hoeve


Verkaveling

In tekening is de verkaveling te zien van het bouwveld. Voor de invulling van het veld met 9 woningen zijn daarnaast door de vereniging een aantal uitgangspunten geformuleerd. Bij de verkaveling is rekening gehouden met alle eisen vanuit de gemeente die beschreven zijn in het kavelpaspoort van het bouwveld.

 • 4 stuks 2-onder-1 kap woningen
 • 5 rijwoningen waarvan 2 hoek- en 3 tussenwoningen
 • Ontsluitingsweg op het kavel t.b.v. kavel 8 en 9
 • Parkeren voor kavel 8 en 9 op het bouwveld
 • Parkeren voor overige kavels in het openbaar gebied

Download bouwenvelop


Architectonisch concept van RuimteCollectief

Uit de diverse workshops en gesprekken kwam naar voren dat de voorkeuren wat betreft architectuurstijl redelijk uiteenlopen. Daarnaast is er ook vrij veel variatie in gewenst bouwvolume en wensen ten aanzien van kapvormen (zadeldak, lessenaarsdak, plat dak). Daarentegen is er wel de wens van de groep om te komen tot een bepaalde samenhang in beeldtaal.

De variatie in dakvormen wordt gebruikt als thema. Op 4 plekken in het plan wordt een specifiek ‘dakelement’ toegepast. Deze elementen kunnen elk een andere vorm hebben, maar bestaan wel uit het zelfde materiaal, en hebben de zelfde kleur. Daarnaast is altijd een substantieel van dit dakelement te zien vanaf straatnivo. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld in het geval van een plat dak of lessenaarsdak het dak ook doorgezet wordt over de gevel als een soort ‘haak’. Deze dakelementen functioneren als een soort ‘pionnen’ waar tussen en waar onder verschillende bouwvolumes gestalte kunnen krijgen


Meer informatie over RuimteCollectief

Galerij


Beschikbaarheid

Er zijn momenteel geen kavels meer beschikbaar.
Aanmelden als aspirant lid is momenteel niet meer mogelijk.

Planning

Initiatiefase

September 2015 - September 2016

Groepsvorming
Oprichting vereniging
Concept kavelverdeling
Schetsontwerp

Ontwerpfase

Oktober 2016 - Februari 2017

Optieovereenkomst grond
Selectie architect
Voorlopig ontwerp
Goedkeuring voorlopig ontwerp

Planfase

Maart 2017 - Februari 2018

Definitief ontwerp
Selectie aannemer
Technisch ontwerp
Aanvraag bouwvergunning

Realisatiefase

Februari 2018 - Maart 2019

Oplevering grond
Aanleg voorzieningen
Bouw huizen
Oplevering

Ruimte Collectief
Anna's Hoeve
Provincie Noord-Holland
Gemeente Hilversum